︎


Bergslagsnatur


Bokformgivning & illustrationer

Bergslagsnatur är en bok skriven
av Mats Andersson formgiven
och illustrerad av Astrid Linnéa Andersson, med foto av Karin Andersson och Stina Andersson


“Boken är ett strövtåg i Lindesbergs kommun och handlar om växter och djur, skogar och ängar, sjöar och vattendrag. En röd tråd är kommunens läge vid den biologiska norrlandsgränsen och hur denna påverkat landskapet.
Boken berättar om en byggd präglad av gruvor, hyttor och järnbruk under tusen år. Kommunens 34 naturreservat beskrivs kortfattat.”

© Astrid Linnéa Andersson 2017