︎

En stad som heter Helen

Illustrationer till Newton Harrisons verk "En stad som heter Helen" - del av Mossutställningars projekt Avsmyckningar av norra Djurgårdstaden.

http://www.mossutstallningar.com/konst/konstnarliga-avsmyckningar-av-norra-djurgardsstaden-akt-iii-vatten#helenestad
© Astrid Linnéa Andersson 2017